Merwedebrug

Samen veilig? Meld onveilige
situaties bij Meldpunt Altena

Met Meldpunt Altena zorgen we met elkaar voor een veilige en leefbare omgeving. Door het melden van onveilige situaties of verdachte personen kunnen we ons sterk maken om samen onze veiligheid te verbeteren. Aanmelden WhatsApp via: 06-53855781 plus je naam.